banner
Print This Page

The European Research Council

Open oproepen tot voorstellen

OPROEP
PUBLICATIE
DEADLINE
BUDGET
ERC-2020-AdG 14 mei 2020
26 augustus 2020
€ 492 miljoen
ERC-2020-PoC 15 oktober 2019
cut-off dates: 23 januari 2020; 23 april 2020; 17 september 2020
€ 25 miljoen

 

Uw NCP op federaal niveau

Laurent Ghys
E-mail: laurent.ghys@belspo.be
Tel.: +32 2 238 37 52
Fax.: +32 2 238 37 50

Werkprogramma

Het officiële WP 2020 is beschikbaar sinds juli 2019.

De Europese Onderzoeksraad (ERC) biedt aantrekkelijke lange-termijn financiering aan aan individuele onderzoekers en hun teams om hen in staat te stellen om baanbrekend, hoog risico onderzoek na te streven op basis van EU competitie.

Voorstellen worden enkel beoordeeld op het criterium excellentie: evaluaties worden uitgevoerd door peer review panels samengesteld uit wetenschappers en geleerden door de ERC geselecteerd. Zij kunnen zich laten bijstaan door externe experten.

ERC volgt een bottom-up benadering: voorstellen uit alle wetenschapsgebieden komen in aanmerking. De ERC moedigt voorstellen met een interdisciplinair karakter aan die de grenzen tussen de verschillende gebieden van onderzoek overschrijden, baanbrekende voorstellen met betrekking tot nieuwe en opkomende gebieden van onderzoek of voorstellen die onconventionele, innovatieve benaderingen en wetenschappelijke uitvindingen introduceren.

Onderzoekers van alle leeftijden, elke carriθre etappe en elke nationaliteit kunnen deelnemen: De ERC kent financiering toe aan uitmuntende onderzoekers die op zoek zijn om hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam of programma alsook reeds gevestigde onderzoeksleiders op te zetten of te consolideren. ERC-beurzen staan open voor onderzoekers van alle nationaliteiten zolang de gastinstelling maar gevestigd is in een EU lidstaat of geassocieerd land.

ERC beurzen

De ERC-financiering wordt gestroomlijnd in 3 soort beurzen rekening houdend met de verschillende fasen van de loopbaan van de onderzoekers. Een vierde beurs, de ERC Proof of Concept is beschikbaar voor de Principal Investigator (de leidende onderzoeker) van ERC projecten om het innovatiepotentieel van ideeën die voortvloeien uit hun ERC gefinancierde projecten te controleren.

ERC beurzen
Carrière
Financiering
ERC Starting Grants (ERC StG) 2 tot 7 jaar na doctoraat tot € 1,5 miljoen voor 5 jaar
ERC Consolidator Grants (ERC CoG) meer dan 7 tot 12 jaar na doctoraat tot € 2 miljoen voor 5 jaar
ERC Advanced Grants (ERC AdG) meer dan 12 jaar na doctoraat tot € 2 ,5 miljoen voor 5 jaar
ERC Proof of Concept (ERC PoC) voor de leidende onderzoeker van ERC projecten tot € 150 000 voor 18 maanden

De financiële bijdrage heeft de vorm van de terugbetaling van maximaal 100% van de totale gesubsidieerde en goedgekeurde directe kosten en van de forfaitaire financiering van de indirecte kosten op basis van 25% van de totale gesubsidieerde directe kosten. Het uiteindelijk uit te betalen bedrag moet worden gerechtvaardigd op basis van de reële kosten van het project, het toegekende subsidiebedrag, wat neerkomt op een maximale financiering.

Andere nuttige links

European Research Council

Afgesloten oproepen tot voorstellen

OPROEP
PUBLICATIE
DEADLINE
BUDGET
ERC-2020-StG 17 juli 2019
16 oktober 2019
€ 677 miljoen
ERC-2020-SyG 18 juli 2019
5 november 2019
€ 350 miljoen
ERC-2019-AdG 21 mei 2019
29 augustus 2019
€ 391 miljoen
ERC-2019-PoC 16 oktober 2018
cut-off dates: 22 januari 2019; 25 april 2019; 19 september 2019
€ 25 miljoen
ERC-2019-CoG 24 oktober 2018
7 februari 2019
€ 602 miljoen
ERC-2019-SyG 10 september 2018
8 november 2018
€ 400 miljoen
ERC-2019-StG 10 september 2018
17 oktober 2018
€ 580 miljoen
ERC-2018-PoC 6 september 2018

18 april 2018

11 september 2018 (multiple cut-off)

€ 20 miljoen
ERC-2018-AdG 17 mei 2018
30 august 2018
€ 450 miljoen
ERC-2018-CoG 24 oktober 2017
15 februari 2018
€ 550 miljoen
ERC-2018-SyG 3 augustus 2017
14 november 2017
€ 250 miljoen
ERC-2018-StG 3 augustus 2017
17 oktober 2017
€ 581 miljoen
ERC-2017-AdG 16 mei 2017
31 augustus 2017
€ 567 miljoen
ERC-2017-PoC 2 augustus 2016
5 september 2017
€ 20 miljoen
ERC-2017-CoG 20 oktober 2016
9 februari 2017
€ 575 miljoen
ERC-2017-StG
26 juli 2016
18 oktober 2016
€ 605 miljoen
ERC-2016-PoC
22 oktober 2015

26 mei 2016

4 oktober 2016

€ 20 miljoen
ERC-2016-AdG
24 mei 2016
1 september 2016
€ 540 miljoen
ERC-2016-CoG
15 oktober 2015

2 februari 2016

€ 605 miljoen
ERC-2016-StG
27 juli 2015

17 november 2015

€ 485 miljoen
ERC-2015-PoC
7 november 2014

1 oktober 2015

cut-off dates: 5 februari 2015; 28 mei 2015

€ 20 miljoen
ERC-2015-AdG
10 februari 2015
2 juni 2015
€ 630 miljoen
ERC-2015-CoG
13 november 2014
12 maart 2015
€ 585 miljoen
ERC-2015-StG
7 oktober 2014
3 februari 2015
€ 430 miljoen
ERC-2014-AdG
17 Juni 2014
21 oktober 2014
€ 450 miljoen
ERC-2014-PoC
11 December 2013
1 april en 1 oktober 2014
€ 15 miljoen
ERC-2014-CoG
11 December 2013
20 maart 2014
€ 713 miljoen
ERC-2014-StG
11 December 2013
25 maart 2014
€ 485 miljoen