banner
Print This Page

Tackling Societal Challenges

Sociale uitdagingen aanpakken (Tackling Societal Challenges) is de pijler die de beleidsprioriteiten van de Europe 2020 Strategy en die de grote ongerustheden die door alle burgers in Europa en elders worden gedeeld, aanpakt. Een op uitdagingen gebaseerde benadering zal alle middelen en kennis over de verschillende velden, technologieën en disciplines, inclusief sociale en humane wetenschappen, samenbrengen. Dit zal activiteiten behandelen gaande van onderzoek tot naar de markt met een nieuwe nadruk op innovatie gerelateerde activiteiten, zoals proef- en demonstratieprojecten, testopstellingen en ondersteuning voor overheidsopdrachten en marktintroductie. Het zal ook vaste links met de activiteiten van het European Innovation Partnerships bevatten.

De financiering zal gericht worden op de volgende uitdagingen:

* Uitdagingen opgevolgd door EUROFED